1. NATACIÓ PETITS (de 4 a 6 anys)

Es busca l’autonomia del nen al medi aquàtic mitjançant components lúdics per tal d’obtenir diversió en la pràctica i fomentar el gust per la natació.

Horari i preus:

* El preu es trimestral (es cobrarà la primera setmana de cada trimestre).

2. NATACIÓ INFANTIL (de 7 a 11 anys)

Iniciació als aspectes tècnics bàsics dels estils de la natació i millora de les diferents habilitats aquàtiques.

Horari i preus:

* El preu es trimestral (es cobrarà la primera setmana de cada trimestre).

3. NATACIÓ JUNIOR (de 12 a 16 anys)

Iniciació i perfeccionament dels estils de la natació i aprenentatge d’habilitats aquàtiques.

Horari i preus:

* El preu es trimestral (es cobrarà la primera setmana de cada trimestre).

4. NATACIÓ ADULTS 

Iniciació i consolidació dels fonaments de la natació i perfeccionament de les habilitats motrius bàsiques.

Horari i preus:

* El preu es trimestral (es cobrarà la primera setmana de cada trimestre).

5. AQUAGYM

Activitat dirigida a millorar la condició física general dins el medi aquàtic.

Horari i preus:

* El preu es trimestral (es cobrarà la primera setmana de cada trimestre).