SERVEIS QUE OFERIM

Socorrisme i monitoratge de natació

Oferim el servei de socorrisme i monitoratge de natació a entitats públiques i privades, tant per piscines cobertes com piscines d’estiu.

Acadèmia de tecnificació en futbol

Realització d’entrenaments específics que ajudin a perfeccionaran les habilitats tècniques dels jugadors a través d’un entrenament de qualitat i en grups reduïts, aconseguint una alta interacció entre el/la jugador/a i l’entrenador.

Gestió i organització d’esdeveniments esportius

Organització de campus esportius, estades esportives, tornejos, centres de tecnificació i/o jornades tècniques.

Assessorament esportiu global

Assessorament en política esportiva per ajuntaments, disseny de plans estratègics i projectes esportius.

Serveis esportius extraescolars

Activitats físic- esportives per AMPA, gestió del monitoratge i organització de competicions i festes.

Serveis esportius per associacions i entitats

Activitat física per a gent sedentària i per a gent gran, organització de sortides per a grups reduïts a la natura (outdoor).