L’entrenament de Tecnificació Qualiesport presenta l’objectiu de complementar la formació futbolística que reben els joves jugadors/es als seus clubs.

Mitjançant la Tecnificació Qualiesport, els jugadors/es perfeccionaran les seves habilitats tècniques a través d’un entrenament de qualitat i en grups reduïts, aconseguint una alta interacció entre el/la jugador/a i l’entrenador.